За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Омнибус
..TNS брендирани решенија


 

ВИДОВИ ИСТРАЖУВАЊА

Во потрагата по квалитетни и корисни одговори на прашањата  на клиентите,  БРИМА има на располагање широк спектар на специјализирани истражувачки решенија. Се користат различни техники, се комбинираат квалитативни и квантитативни методи и се применуваат TNS брендирани решенија.

Industry 
Focus

STIMULUS
Marketers place
messages
in the market
EXPOSURE
Consumers
are exposed
to messages
RESPONSE
Consumers
respond
to messages

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION