За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Омнибус
..TNS брендирани решенија

..NeedScope System™

..AdEvalTM
..TRI*M ™
..Conversion Model™


 

ТНС брендирани решенија

TNS во своите истражувачки и развојни центри создава сопствени брендирани решенија, истражувачки алатки, методи и специјализирани софтвери, со што е секогаш еден чекор пред другите и нуди „вредност над вредностите“ со што дава одговори на најважните прашања во водењето на бизнисот. Валидноста и релијабилноста на брендираните решенија се проверуваат низ повеќе илјади истражувања и студии и токму затоа се водечки истражувачки алатки.

Од широкиот спектар на TNS брендираните решенија ќе издвоиме неколку.

Повеќе за TNS брендираните решенија на: TNS Marketing tools:

http://www.tnsglobal.com/business-information/

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION