За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Квалитативни истражувања

..Пазар, потрошувачи / корисници
..Менаџмент со деловни партнери
..Развој на нов производ и иновација

..Производ и комуникација

..Испитување на јавното мислење
..Mistery Shopping

..CATI – (Comp. Ass. Tel. Interview)

..CAPI / CAWI

..Омнибус
..TNS брендирани решенија


 

РАЗВОЈ НА НОВ ПРОИЗВОД И ИНОВАЦИЈА

Секоја иновација е пропратена со одредено ниво на нестабилност и ризик. Сакаме да го намалиме тој ризик, за да инвестицијата во новиот производ биде што поисплатлива. Одбирањето на произод кај корисникот е резултат на процес познат како “trade-offf” во кој се вклучени многу фактори како што се: квалитет, карактеристики, препораки, бренд имиџ, но и еден од најглавните фактори – цената.

Овие, како и други фактори се „вагаат“, односно „тргуваат“ во свеста на потрошувачот до донесување на конечна одлука. Некој од факторите во донесување на одлука за избор на производ/ услуга е со поголема а друг со помала важност. Базирани на класичната “Conjoint Analysis”, како и понапредни методи (на пример “Individual Discrecte Choice Model”)  изграден е систем за евалуација/ симулација на разни модели на производи/ услуги базирани на повеќе фактори на макро и микро ниво. Со ова е овозможена компарација на реални и фиктивни производи кај различни таргет групи .
Сето ова е овозможено со брендираната TNS алатка “Value Мanager”

Повеќе за Value Manager:

http://www.tnsglobal.com/business-information/price-product.aspx

 

 

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION