За нас ..... .
 

..Видови истражувања

..Специјализирани истражувања

..Квалитативни истражувања

..Пазар, потрошувачи / корисници
..Менаџмент со деловни партнери
..Развој на нов производ и иновација

..Производ и комуникација

..Испитување на јавното мислење
..Mistery Shopping

..CATI – (Comp. Ass. Tel. Interview)

..CAPI / CAWI

..Омнибус
..TNS брендирани решенија


 

CATI – (Computer Assisted Telephone Interview)

CATI претставува метод на телефонско анкетирање. Неговата предност е во брзо добивање резултати. Ова е комбинација на телефон и компјутер, бидејќи податоците т.е. одговорите на прашањата се внесуваат директно во компјутер.

- Како дел од TNS, БРИМА има сопствен CATI  Call Center  со лиценциран NIPO CATI Software (TNS NIPO е меѓу првите и водечки производители на софтвер и систем за CATI/ CAPI/ Web  истражувања).
- Прашалникот се програмира во специјален програмски јазик - прашањата се појавуваат на мониторот, а одговорите на прашањата директно се запомнуваат во една база на податоци.
- Постои можност за програмско имплементирање на филтри, логички контроли и избор на опции во одговорите.
- Постои можност за on-line контрола од страна на клиентот во текот на анкетата.

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION