За нас ..... .
 

..За нас

..Што работиме

..Историја и факти
..Стратегија
..Шесто сетило за бизнис
..Демографска опфатеност
..Клиенти
..Референтни проекти
..Tимот на БРИМА
..Општествена одговорност


 

СТРАТЕГИЈА

Инвестираме во најновата истражувачка технологија и развиваме нови пристапи во истражувањата со цел клиентите да донесуваат деловни одлуки засновани на свежи информции од пазарот неопходни за ефикасна компетиција и успешна конкуренција.
Цврсто сме посветени на тоа да нудиме квалитет за цена и да применуваме и развиваме високо квалитетни решенија за да излеземе во пресрет на барањата на клиентите.

Наша стратешка цел

На клиентите да им понудиме одговори кои ќе поддржат донесување на ефикасни и успешни решенија. Постојано тежнееме кон тоа нашите истражувања да бидат корисни и увидите стекнати врз нив да поттикнат нови сознанија.

Наши принципи

-  Ориeнтација кон  клиентот
-  Квалитетна, услуга, ефикасна испорака
-  Иновативност, креативност, стручен истражувачки тим
-  Посветеност и доверба
       

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION