За нас ..... .
 

..За нас

..Што работиме

..Историја и факти
..Стратегија
..Шесто сетило за бизнис
..Демографска опфатеност
..Клиенти
..Референтни проекти
..Тимот на БРИМА
..Општествена одговорност


 

ШТО РАБОТИМЕ

БРИМА е приватна независна агенција за истражување на: јавното мислење, пазарот и медиумите.
Богатата истражувачка пракса и долгогодишното искуство (повеќе од 500 истражувања) не прави да бидеме агенција за избор кога е неопходно професионално и корисно истражување.

Прецизна, веродостојна и корисна информација во локален и глобален контекст, не прави да сме лидери во истражување и јавното мислење, општествените појави и истражување на пазарот.

Високо стручен тим на аналитичари, нивната посветеност, ефикасност и висок квалитет, се основа за вредноста и квалитетот на секоја информација. Ова е потврдено од бројни домашни и странски клиенти, потврдено на локални, парламентарни и претседателски избори.

Инвестираме во најновата истражувачка технологија и развиваме нови пристапи во истражувањата со цел да Ви помогнеме да донесувате деловни одлуки засновани на свежи информции од пазарот неопходни за ефикасна компетиција и успешна конкуренција.

Цврсто сме посветени да нудиме квалитет за цена и да развиваме највисоки квалитетни решенија кои се во функција на Вашите маркетиншки и истражувачки потреби и барања.

 

 

 

“TNS - ШЕСТОТО СЕТИЛО ЗА БИЗНИС - ОГЛЕДАЛО И ДВИГАТЕЛ НА НАШЕТО ОПКРУЖУВАЊЕ“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION