За нас ..... .
 

.. Ширум светот

..Taylor Nelson Sofres - TNS

..Gallup International (GIA)
..WPP Kantar Group


 

Gallup International (GIA)

GALLUP International Association (GIA) е меѓународна асоцијација на истражувачки агенции во повеќе од 100 земји ширум светот. БРИМА е македонски член на оваа асоцијација од 2002 година.
GALLUP International Association (GIA) ја основал во 1947 г. George H. Gallup заедно со своите европски колеги. Регистрирана е во Цирих, а Асоцијацијата опфаќа околу 70 истражувачки агенции во повеќе од 100 земји.
Студијата на  Gallup International, Voice of the People© испитува повеќе од 60 илјади луѓе во 63 земји, а резултатите за „Гласот на народот“ посебно се публикуваат како печатена книга.

Повеќе:  http://www.gallup-international.com/

 

 

 


 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION