За нас ..... .
 

.. Ширум светот

..Taylor Nelson Sofres - TNS

..Gallup International (GIA)
..WPP Kantar Group


 

TNS Taylor Nelson Sofres

TNS Taylor Nelson Sofres (www.tnsglobal.com) е водечка светска агенција за маркетинг истражувања и е наша матична куќа. Формирана е пред повеќе од 60 години и денес е присутна во над 70 земји во светот. БРИМА е дел од  TNS  уште од 1998 година.

Taylor Nelson Sofres е водечка истражувачка агенција во многу земји во Европа, а во САД е најголема агенција. Долгогодишното искуство е гаранција дека TNS е:
- лидер во маркетинг истражувања и потрошувачки панел,
- лидер во истражувања на медиуми, мерење на ТВ-гледаност и радиослушаност,
- лидер во политички и социолошки истражувања,
- лидер во примена на иновации и на современи истражувачки решенија.
 
TNS со својата широка палета на решенија пружа информации кои се клучни за донесување на деловни одлуки, стратегии и градење и одржување на компетитивна предност. Сеопфатниот увид на пазарот и постојаните иновации прават TNS групацијата да биде шесто сетило за бизнис.

Повеќе:   www.tnsglobal.com

 

 

“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION