За нас ..... .
 

..За нас

..Што работиме

..Историја и факти
..Стратегија
..Шесто сетило за бизнис
..Демографска опфатеност
..Клиенти
..Референтни проекти
..Тимот на БРИМА
..Општествена одговорност


 


TNS - ШЕСТОТО СЕТИЛО ЗА БИЗНИС

ИНТУИТИВНОСТ
Повеќе од  прибирање податоци и изготвување извештаи - наоди кои ја придвижуваат имагинативноста.

ИНВЕНТИВНОСТ
Преку бројките и трендовите, ние гледаме нови можности и предизвици.

КОМУНИКАТИВНОСТ
Поставувајќи прецизни прашања, наоѓаме вистински одговори.

КРЕАТИВНОСТ
Поинаков поглед на нештата.

АГИЛНОСТ
Подобро разбирање на чевечките потреби и предвидување на идни акции.

КОНСАЛТИНГ
Поддршка во донесување на подобри деловни одлуки.
“TNS - The Sixth Sense of Business -  ШЕСТОТО СЕТИЛО ЗА БИЗНИС - ОГЛЕДАЛО И ДВИГАТЕЛ НА НАШЕТО ОПКРУЖУВАЊЕ“

.

 

“TNS - ШЕСТОТО СЕТИЛО ЗА БИЗНИС - ОГЛЕДАЛО И ДВИГАТЕЛ НА НАШЕТО ОПКРУЖУВАЊЕ“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION